تیکت

ارسال تیکت جدید


موارد فنی سایت مثل مشکل پرداخت، مشکل ثبت نام و مشکلات ورود به سایت را از این بخش می توانید پیگیری کنید

راهنمایی در زمینه خرید و مشکلات بعد از پرداخت خود را از این بخش پیگیری کنید

فرمت‌های مجاز .png, .jpg, .jpeg
حداکثر حجم مجاز 30 مگابایت